Ochrana osobních údajů

Upozornění k ochraně osobních údajů

 

Při každém přístupu k obsahu této internetové nabídky budou uloženy následující údaje.

Název požadovaného souboru,
datum a čas požadavku,
přenesený objem dat,
chybový status a adresa IP počítače,
ze kterého byl požadavek odeslán.

 

Uložené údaje jsou použity výhradně ke statistickým účelům. Údaje nejsou předávány třetím subjektům jako celek ani formou výtahů. Porovnávání s jinými databázemi není provedeno.

Pokud internetová nabídka umožňuje zadávání osobních nebo firemních údajů (e-mail, jména, názvy, adresy), probíhá předání těchto údajů ze strany uživatele výslovně na dobrovolné bázi.